April 5, 2017

ทริปดอยหลวงเชียงดาว 3 วัน 2 คืน

2,950 บาท / 1 ท่าน

วันแรก เดินทางถึง และ เข้าพักที่ เชียงดาวแค้มปิ้ง 

(มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทริป ครับ)

หรือมาถึงเชียงดาวแค้มปิ้งหรือตัวอำเภอเชียงดาวก่อน 08.30 น. ในวันนัดหมายขึ้นดอยหลวง

ขึ้นดอยหลวงวันที่ 1

08.30 น....

Please reload