ตารางขึ้นดอยหลวงเชียงดาว by เชียงดาวแคมปิ้ง

ตารางขึ้นดอยหลวงเชียงดาว 

 

ทริปแบบ 2 วัน 1 คืน 

ราคา 2,350 บาท / ท่าน

เดือน ธันวาคม 2561

 

รอบวันพฤหัสบดีที่    13    ถึง วันศุกร์ที่       14  ธ.ค. 61

รอบวันอาทิตย์ที่ 16    ถึง วันจันทร์ที่         17   ธ.ค. 61

รอบวันจันทร์ที่     17   ถึง วันอังคารที่       18  ธ.ค. 61

รอบวันพฤหัสบดีที่    20    ถึง วันศุกร์ที่      21  ธ.ค. 61

รอบวันอาทิตย์ที่  23    ถึง วันจันทร์ที่         24   ธ.ค. 61

รอบวันจันทร์ที่     24   ถึง วันอังคารที่       25  ธ.ค. 61

รอบวันพฤหัสบดีที่    27    ถึง วันศุกร์ที่      28  ธ.ค. 61

เดือน มกราคม 2562

รอบวันพฤหัสบดีที่    3    ถึง วันศุกร์ที่      4  .ค. 62

รอบวันศุกร์ที่             4   ถึง วันเสาร์ที่      5  .ค. 62

รอบวันเสาร์ที่             5   ถึง วันอาทิตย์ที่   6  .ค. 62

รอบวันอาทิตย์ที่        6   ถึง วันจันทร์ที่      7 .ค. 62

รอบวันจันทร์ที่           7   ถึง  วันอังคารที่   8 ม.ค. 62

รอบวันพฤหัสบดีที่    10    ถึง วันศุกร์ที่      11  .ค. 62

รอบวันศุกร์ที่             11   ถึง วันเสาร์ที่      12  .ค. 62

รอบวันเสาร์ที่            12   ถึง วันอาทิตย์ที่   13  .ค. 62

รอบวันอาทิตย์ที่        13   ถึง วันจันทร์ที่      14 .ค. 62

รอบวันจันทร์ที่           14   ถึง  วันอังคารที่   15 ม.ค. 62

รอบวันพฤหัสบดีที่    17    ถึง วันศุกร์ที่      18  .ค. 62

รอบวันศุกร์ที่             18   ถึง วันเสาร์ที่      19  .ค. 62

รอบวันเสาร์ที่           19   ถึง วันอาทิตย์ที่   20  .ค. 62

รอบวันอาทิตย์ที่        20   ถึง วันจันทร์ที่     21 .ค. 62

รอบวันจันทร์ที่           21  ถึง  วันอังคารที่   22 ม.ค. 62

รอบวันพฤหัสบดีที่    24   ถึง วันศุกร์ที่      25  .ค. 62

รอบวันศุกร์ที่             25   ถึง วันเสาร์ที่      26  .ค. 62

รอบวันเสาร์ที่          26   ถึง วันอาทิตย์ที่   27  .ค. 62

รอบวันอาทิตย์ที่        27   ถึง วันจันทร์ที่     28 .ค. 62

รอบวันจันทร์ที่           28 ถึง  วันอังคารที่  29 ม.ค. 62

รอบวันพฤหัสบดีที่    31 ม.ค. 62  ถึง  วันศุกร์ที่      1  ก.พ. 62

เดือน กุมภาพันธ์ 2562

 

รอบวันศุกร์ที่             1   ถึง วันเสาร์ที่      2  ก.พ. 62 

รอบวันเสาร์ที่             2   ถึง วันอาทิตย์ที่   3  ก.พ. 62

รอบวันอาทิตย์ที่        3   ถึง วันจันทร์ที่      4 ก.พ. 62 

รอบวันจันทร์ที่           4   ถึง  วันอังคารที่   5 ก.พ. 62

รอบวันพฤหัสบดีที่     7   ถึง วันศุกร์ที่      8 ก.พ. 62   

รอบวันศุกร์ที่             8   ถึง วันเสาร์ที่      9  ก.พ. 62 

รอบวันเสาร์ที่            9   ถึง วันอาทิตย์ที่  10  ก.พ. 62 

รอบวันอาทิตย์ที่        10  ถึง วันจันทร์ที่     11 ก.พ. 62

รอบวันจันทร์ที่           11  ถึง  วันอังคารที่   12 ก.พ. 62

รอบวันพฤหัสบดีที่    14    ถึง วันศุกร์ที่      4ก.พ.   62

รอบวันศุกร์ที่             15   ถึง วันเสาร์ที่      5  ก.พ. 62

รอบวันเสาร์ที่             16  ถึง วันอาทิตย์ที่   6  ก.พ. 62

รอบวันอาทิตย์ที่        17   ถึง วันจันทร์ที่      7 ก.พ. 62

รอบวันจันทร์ที่           18   ถึง  วันอังคารที่   8 ก.พ. 62

รอบวันพฤหัสบดีที่    21   ถึง วันศุกร์ที่      22 ก.พ.   62

รอบวันศุกร์ที่            22   ถึง วันเสาร์ที่      23 ก.พ. 62

รอบวันเสาร์ที่           23  ถึง วันอาทิตย์ที่   24  ก.พ. 62

รอบวันอาทิตย์ที่       24   ถึง วันจันทร์ที่      7 ก.พ. 62

รอบวันจันทร์ที่          25   ถึง  วันอังคารที่   8 ก.พ. 62

ทริปดอยหลวงเชียงดาว 2 วัน 1 คืน
2,350 บาท / 1 ท่าน

ราคานี้ รวม อาหาร 4 มื้อ (ไม่มีมื้อเช้าของวันแรกนะครับ) 
น้ำดื่ม เต๊นท์ที่พักที่อ่างสลุงค่า ธรรมเนียม ค่ารถ (จากเชียงดาวแค้มปิ้งถึงจุดเริ่มเดิน ) ประกันอุบัติเหตุ และ

ลูกหาบแบกของส่วนกลาง เต๊นท์ น้ำ อาหาร

ของที่ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง 
เครื่องกันหนาว ถุงมือ ไฟฉาย ถุงนอน
(ถุงนอนหากไม่มีสามารถเช่าของเชียงดาวแคมปิ้งได้ 150 บาท)

ของใช้ส่วนตัว สิ่งของเหล่านี้ลูกค้าต้องแบกเองนะครับ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการลูกหาบให้แบกสัมภาระส่วนตัว
มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 100 บาท / สัมภาระ 1 กิโลกรัม ครับ 
ต้องแจ้งล่วงหน้า
( ของใช้ที่ไม่ใช้บนดอยหลวงสามารถฝากไว้ที่ เชียงดาวแคมปิ้งได้ )

ปล. บนดอยหลวงจะไม่ได้อาบน้ำนะครับ ไม่ต้องนำสบู่หรือแชมพูขึ้นไปนะครับ

วิธีการจอง ลูกค้าสามารถส่งข้อความไปที่กล่องข้อความในเพจ FB : Chiang Dao Camping แจ้งวันที่ลูกค้าต้องการจะขึ้น และจำนวนคนที่จะขึ้นในข้อความได้เลยครับ

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 062 - 893 - 6156 อ๊าดเชียงดาว แค้มปิ้ง